Latest Articles

Організація роботи Студентської ради коледжу

Організація роботи Студентської ради Галицького медичного коледжу Студентська Рада спільно з адміністрацією коледжу формують творчу особистість майбутнього фахівця  в галузі медицини. Пріоритетними завданнями Студентської ради Галицького медичного коледжу є: – забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, щодо організації навчального процесу; – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; – забезпечення виховання духовності та культури студентів, …

Read More

Циклова комісія природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

У Галицькому медичному коледжі відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей підготовка студентів здійснюється двома цикловими комісіями. Робота циклових комісій спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності викладачів, удосконалення методики проведення занять. Голови циклових комісій проводять заплановані засідання, на яких обговорюють організаційні, науково-методичні питання. Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії природничо-наукової, професійної та практичної …

Read More

Спеціальність «Сестринська справа»

Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» в Галицькому медичному коледжі розпочато з 2007 року. Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) терміном навчання 4 роки та повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) терміном навчання 3 роки. Після закінчення навчання випускникам коледжу присвоюється кваліфікація медичної сестри …

Read More