Спеціальність «Сестринська справа»

Авторgalmedcol

Спеціальність «Сестринська справа»

Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» в Галицькому медичному коледжі розпочато з 2007 року.

Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) терміном навчання 4 роки та повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) терміном навчання 3 роки. Після закінчення навчання випускникам коледжу присвоюється кваліфікація медичної сестри освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Випускники на базі повної середньої освіти (на базі 11 класів) вступають на другий курс за рейтингом відповідно до суми балів з біології та української мови і літератури, виставлених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти. Випускники на базі загальної середньої освіти (на базі 9 класів) здають вступні іспити з біології та української мови (диктант). 

Медичні сестри добре орієнтується в теоретичному матеріалі, показують достатній рівень знань з професійно-орієнтованих предметів, вміють оцінити і проаналізувати ситуативні задачі, надати невідкладну допомогу та застосувати свої знання на практиці. Рівень засвоєння програмного матеріалу є достатньою базою для практичної діяльності медичної сестри.

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен «Крок М» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.

Про автора

galmedcol administrator