Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки

Авторgalmedcol

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки

Підготовка молодших спеціалістів у Галицькому медичному коледжі здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти. Сьогодні підготовка студентів здійснюється двома предметними (цикловими) комісіями. Циклові комісії очолюють досвідчені викладачі, які безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей. Голови циклових комісій проводять засідання на яких розглядаються питання організації навчального процесу, успішності та відвідування студентами занять, проведення науково-практичних і студентських науково-дослідницьких конференцій, надання консультацій з питань оформлення навчально-методичної документації, характеристики етапів занять, оснащення занять, організації самостійної та практичної діяльності студентів.

Проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки у 2015 – 2016 н.р.: «Новітні  аспекти організації навчально-виховного процесу як основа формування творчої особистості студента-медика».Щериля Ольга Степанівна – голова циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки Галицького медичного коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач історії України, всесвітньої історії, історії медицини та медсестринства. До складу циклової комісії входять: Квасничка М.Б., Волинська О.М., Зубілевич В.В., Новоченко Т.І., Богачук В.С.., Савко І.Є., Богуш М.В.., Сурмей М.Д., Семчишин Н.Я.,Гой Н.П..

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки забезпечує циклова комісія викладачів загальноосвітніх, гуманітарних дисциплін та соціально-економічної підготовки Галицького медичного коледжу, яка у складі педагогічного колективу функціонує з моменту створення медичного училища. У творчому житті колективу циклової комісії є події, які увійшли в пам’ять як етапи становлення та формування педагогічного і наукового самовизначення самого навчального закладу. Розроблялась методична база навчання, формувались традиції, оформлялись предметні кабінети, лабораторії.

Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на подальше вдосконалення матеріальної та методичної бази викладання дисциплін та використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів студентства. У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи за останні роки. Це зміцнення якісного складу викладачів: забезпечення структурно-логічного зв’язку кожної навчальної дисципліни, методичне забезпечення кожного предмета та форми навчання посібниками, розробками, рекомендаціями, інформаційними технологіями навчання. Вже стало традицією проводити тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. В його рамках організовуються різні заходи: виставки методичних здобутків викладачів циклу, заняття майстер-клас, виховні години, брейн-ринги.

Основний напрямок роботи циклової комісії – це подальше впровадження інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення у навчальний процес. Комп’ютеризація навчального закладу дозволила перевести методичну роботу циклової комісії на якісно новий рівень. До послуг студентів та викладачів добре обладнані комп’ютерні класи, в яких є можливість використовувати навчальні програми практично з усіх дисциплін.

Про автора

galmedcol administrator

Напишіть відгук