Архів категорії Студентська рада

Авторgalmedcol

Організація роботи Студентської ради коледжу

Організація роботи Студентської ради Галицького медичного коледжу

Студентська Рада спільно з адміністрацією коледжу формують творчу особистість майбутнього фахівця  в галузі медицини.

Пріоритетними завданнями Студентської ради Галицького медичного коледжу є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, щодо організації навчального процесу;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків за інтересами;

– організація співробітництва з волонтерськими організаціями;

– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

– заслуховування проблем студентів перед адміністрацією коледжу.

Метою студентського самоврядування Галицького медичного коледжу є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

Голова Студентської ради Галицького медичного коледжу виконує такі функції:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради;

– представляє інтереси студентської громади;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення чергових та позачергових зборів студентів.

Студентська рада Галицького медичного коледжу має право:

– отримувати від адміністрації коледжу консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу стосовно питань, що належать до кола повноважень Студентської ради;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій педагогічних працівників, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

Про проведення різноманітних заходів Студентською радою Ви  можете дізнатися з новин на сайті коледжу.

Авторgalmedcol

Склад Студентської ради Галицького медичного коледжу

Студентська Рада  (Рада студентів коледжу) — це орган студентського самоврядування Галицького медичного коледжу, який приймає активну участь у вдосконаленні навчально-виховного процесу. Своє основне завдання Студентська Рада вбачає у отриманні належної якості навчання, сумлінному виконанні студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, вихованні духовності й культури, а також наданні студентам можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку особистості через залучення до процесу прийняття рішень та реалізації ініціатив кожного студента коледжу.

Координує роботу Студентської ради  Галицького медичного коледжу заступник директора з навчально – виховної роботи Нестеренко Надія Костянтинівна.

У вересні 2015 року шляхом відкритого голосування обрано голову Студентської ради – Нанинець Юліану, студентку 21 Б групи.

До складу Студентської ради входять:

Голова – Нанинець Юліана, студентка 31 Б групи.

Заступник – Богачик Ольга, студентка 41 – В групи

Секретар – Лапчак Мар’яна, студентка 42 групи.

Навчальна комісіяБогачик Ольга – голова  , Крегель Соломія , Явна Наталія;  

Соціально-побутова комісія: Овсяннікова Вікторія  – голова , Ендирович Вікторія , Гаврилович Оксана;

Культурно- масова і інформаційна комісія: Мороз Мар’яна – голова  Дем’янчик Тетяна,Левицька Ольга ,  Качур Тетяна;

Соціально – громадська комісія: Симко Тетяна – голова , Варениця Катерина, Пилюк Наталія;

Спортивно – оздоровча комісія: Парубочий Василь – голова , Дармограй Володимир, Ганчар Наталія.