Архів категорії Відділення коледжу

Авторgalmedcol

Спеціальність «Сестринська справа»

Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» в Галицькому медичному коледжі розпочато з 2007 року.

Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) терміном навчання 4 роки та повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) терміном навчання 3 роки. Після закінчення навчання випускникам коледжу присвоюється кваліфікація медичної сестри освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Випускники на базі повної середньої освіти (на базі 11 класів) вступають на другий курс за рейтингом відповідно до суми балів з біології та української мови і літератури, виставлених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти. Випускники на базі загальної середньої освіти (на базі 9 класів) здають вступні іспити з біології та української мови (диктант). 

Медичні сестри добре орієнтується в теоретичному матеріалі, показують достатній рівень знань з професійно-орієнтованих предметів, вміють оцінити і проаналізувати ситуативні задачі, надати невідкладну допомогу та застосувати свої знання на практиці. Рівень засвоєння програмного матеріалу є достатньою базою для практичної діяльності медичної сестри.

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає стандартизований тестовий державний екзамен «Крок М» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.

Авторgalmedcol

Спеціальність «Лікувальна справа»

Підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» в Галицькому медичному коледжі розпочато з 2007 року.

Прийом на навчання здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) терміном навчання 4 роки та повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) терміном навчання 3 роки. Після закінчення навчання випускникам коледжу присвоюється кваліфікація фельдшера освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Випускники на базі повної середньої освіти (на базі 11 класів) вступають на другий курс за рейтингом відповідно до суми балів з біології та української мови і літератури, виставлених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти. Випускники на базі загальної середньої освіти (на базі 9 класів) здають вступні іспити з біології та української мови (диктант). 

Молодші спеціалісти: фельдшери вивчають сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки найбільш поширених захворювань людини, методи їх діагностики, принципи лікування, догляду за хворими, володіють навичками маніпуляційної техніки, надання невідкладної допомоги, принципи профілактики захворювань та методи санітарно-освітньої роботи. 

Випускники відділення Лікувальна справа володіють знаннями з основ законодавства України про охорону здоров’я та Постанов Уряду України з питань охорони здоров’я, методами статистичних досліджень з медико-профілактичних напрямків. 

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту, що включає ліцензійний іспит «Крок М. Лікувальна справа» та практично-орієнтований екзамен з виставленням єдиної оцінки.

Авторgalmedcol

Фельдшерсько-медсестринське відділення

З 2013 року очолює фельдшерсько-медсестринське відділення Галицького медичного коледжу Квасничка Оксана Богданівна –спеціаліст другої категорії, викладач біології, хімії, основ екології та профілактичної медицини. 

Галицький медичний коледж володіє необхідною матеріально-технічною базою та соціальною інфраструктурою для забезпечення фундаментальної професійної, практичної та наукової підготовки студентів у здобутті ними кваліфікації молодшого спеціаліста. Створені всі умови для успішного навчання студентів: сучасні аудиторії, кабінети, навчальні кімнати обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання, а також на базі Підгаєцької центральної районної лікарні. 

У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології, лекційні аудиторії оснащені комп’ютерними проекторами для покращення подачі студентам лекційного матеріалу.

Студенти беруть активну участь в науково-практичних конференціях, а також гуртках художньої самодіяльності.