Головна

Про Галицький медичний коледж

Реформа системи охорони здоров’я в Україні, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової медицини, розвиток ринкових відносин, розвиток наукових та професійних зв’язків з іншими державами потребують удосконалення існуючої системи підготовки медичних працівників на рівні світових стандартів. Вимоги до якості підготовки спеціалістів зростають, спонукаючи до вдосконалення методів навчання й поліпшення технічного забезпечення наочності. 

Кваліфікований навчальний процес в Галицькому медичному коледжі забезпечують досвідчені фахівці, серед яких: доктор медичних наук, кандидати медичних наук, викладачі вищої категорії, викладачі I категорії, викладачі-методисти, старші викладачі. За минулі два роки викладацький склад поповнився новими кадрами, які з ентузіазмом займаються і навчальною, і науковою, і виховною роботою, мають достатній рівень комп’ютерної підготовки, в усьому проявляють ініціативу й старанність.

Базою для поглибленого вивчення комп’ютерно-інформаційних технологій є сучасні комп’ютери. З метою розширення інформаційних можливостей шляхом радіозв’язку здійснено підключення до мережі Інтернет, створено інтернет-клуб, забезпечено сприятливі умови для широкого розвитку професійної комунікації.

Одним із напрямів сучасного освітнього процесу є самостійна поза аудиторна робота студентів, для виконання якої навчальними планами визначається близько третини всього визначеного часу. Це дає можливість студентам вдосконалювати свої знання і вміння, проявляти індивідуальність і активність, розширюючи коло обов’язкових аудиторних занять. Для самостійної роботи студента створено комплекс завдань, тестів для контролю, обумовлена довідкова література.

Для поліпшення якості інформаційного забезпечення і вдосконалення теоретичного викладу знань, теоретичний матеріал з клінічних дисциплін у Галицькому медичному коледжі подається потоковим лекційним методом. Для цього створені лекційні аудиторії. Ці ж викладачі-лектори приймають перехідні та державні іспити. Практичні і семінарські заняття проводяться як за класичними, так і за нетрадиційними формами і методами (ділові ігри, тренінги, конференції та інше).

Працює комп’ютерний мультимедійний відеоклас, в якому студенти Галицького медичного коледжу мають змогу стежити за демонстрацією на екрані ходу операцій, надання медичної допомоги, техніки виконання практичних навичок. Для засвоєння знань студентів залучаються викладачі-сумісники з практичної охорони здоров’я, що дає можливість студентам безпосередньо в лікарнях отримувати практичні навички з основних та вузьких профільних дисциплін.

Помітна позитивна динаміка і в зміцненні матеріально-технічної бази Галицького медичного коледжу. Навчальне приміщення щодня набуває естетичної привабливості та побутової облаштованості. Триває реконструкція, переобладнання й модернізація кабінетів. Кабінети поповнюються потрібними для виробничого процесу приладами, реактивами, закуповується комп’ютерна техніка.

Сучасна клінічна практика вимагає фахівців, що володіють сучасними технологіями догляду за пацієнтами та надання медичних послуг відповідно до європейських стандартів. Відомо, що визначальним критерієм педагогічної праці є рівень професійних знань і вмінь студентів. Тому не випадково керівників навчальних закладів і лікувальних установ області турбує питання, як підвищити якість підготовки спеціалістів, як відпрацювати до дрібниць із кожним студентом основні практичні навички, щоб випускники почували себе впевнено, змогли реалізувати набуті знання в щоденній праці.

Діапазон прийомів і методів активізації навчання, які використовують в практичній підготовці студентів Галицького медичного коледжу, досить широкий. Вибір будь-якого з них здійснюється залежно від конкретних дидактичних завдань та специфіки навчального процесу. У Галицькому медичному коледжі розроблені досконалі алгоритми з техніки виконання різних процедур і маніпуляцій, підготовлені спеціальні набори муляжів, інструментів, приладів догляду за хворими, котрі дозволяють у доклінічних умовах із високим ступенем достовірності імітувати реальні умови виконання цієї роботи в клініці.

Крім того, Галицьким медичним коледжем закуплено цілу серію новітніх муляжів та фантомів, котрі дають можливість не лише імітувати, а фактично виконувати основні навики роботи медичної сестри. Так, новітня модель муляжу для відпрацювання практичного навику „внутрівенні ін’єкції”, дозволяє практично повністю відтворити дану маніпуляцію і запобігає допущенню можливих помилок та виникненню ускладнень вже у реальних умовах. 

У Галицькому медичному коледжі та лікувально-профілактичних закладах області налагоджена чітка система проведення виробничої й переддипломної практики та контролю за її проходженням. Студенти направляються на практику, де й виконують свої безпосередні функціональні обов’язки. Рівень підготовки є достатнім, щоб ще до початку практики довірити студентам-практикантам відповідальну роботу. Крім того, впродовж практики для студентів визначені наставники як з медичних установ, так і з Галицького медичного коледжу. 

Визначальним етапом, який відображає весь обсяг теоретичних знань і підтверджує якість оволодіння практичними навичками, є захист державної практики перед комплексною екзаменаційною комісією, до складу якої входять викладачі основних професійно-орієнтованих дисциплін, представники адміністрації Галицького медичного коледжу та представники практичної медицини. Така система навчання й контролю дозволяє забезпечити належний рівень практичної підготовки студентів, їх готовність до самостійної роботи в медичних установах. Такі професійні випробовування серед медичних сестер та фельдшерів випускних груп проводяться двічі на рік напередодні переддипломної практики. Керівництво Галицького медичного коледжу всіляко сприяє працевлаштуванню випускників та цікавиться їх місцем роботи.